Inspekce

 
 

Audit bezpečnosti informací / bezpečnost dat / kybernetická bezpečnost - Compliance Audit

Inspekce

Audit souladu od URS prověří, jak je Vaše organizace chráněna a jestli dodržuje platnou legislativ...

 
 

Audit souladu GDPR - Compliance Audit

Inspekce

Při návštěvě vaší firmy zjistíme, jaké aktivní i pasivní kroky aplikujete ve vztahu k ochraně osob...

 
 

Zemědělství

Inspekce

Nabízíme plnou šíři služeb inspekce kvality zemědělských komodit. Jakožto spolehlivý externí inspe...

 
 

Kontrola před odesláním (nakládka/vykládka)

Inspekce

Nabízíme služby kontroly při kontrole před odesláním nakládka / vykládka. Kontrola zboží před odes...

 
 

Sledování zásob

Inspekce

Služby sledování zásob zahrnují systém, který dokáže sledovat a kontrolovat zboží v celém dodavate...

 
 

Ropný průmysl

Inspekce

Můžeme Vám také poskytnout přesná měření ropných a petrochemických produktů ve skladech, nádržích,...

 
 

Kontrola dodavatelů

Inspekce

Nabízíme služby kontroly dodavatelů, abychom zákazníkovi pomohli důvěřovat kvalitě a bezpečnosti v...

 
 

Laboratorní testování

Inspekce

Základem dalšího rozvoje je zajistit vyšší úroveň vašich produktů a služeb, než poskytuje vaše kon...

 
 

Státní inspekce

Inspekce

Státní inspektoráty - dohoda na národní úrovni, že zboží dovážené do země musí být při nakládání z...

 
 

Identifikace právních požadavků v oblasti životního prostředí - Compliance Audit

Inspekce

Orgány státní správy čím dál více kontrolují, zda podniky dodržují právní předpisy vycházející z l...

 
 

Identifikace právních požadavků / audit souladu BOZP - Compliance Audit

Inspekce

Orgány státní správy čím dál více kontrolují, zda podniky dodržují právní předpisy vycházející z l...

 
 

SEDEX - Etický a sociální audit

Inspekce

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) je webový program založený proto, aby pomáhal podnikům zlep...

Kontakt...