Audit bezpečnosti informací - Compliance Audit

Stručně

Audit souladu od URS prověří, jak je Vaše organizace chráněna a jestli dodržuje platnou legislativu.Úřad pro ochranu osobních údajů udělil v roce 2015 pokutu za nedodržení zákona o ochraně informací ve výši 1.900.000 Kč jedné organizaci.Podle provedených průzkumů největší únik informací v organizaci je způsoben na úrovni managementu.Zjistěte, jak dobře má vaše firma chráněny důležité informace a jak splňuje zákonné požadavky na řízení a ochranu informací.

Popis

ověření zajištění bezpečnosti informací, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti dat
identifikaci právních požadavků na bezpečnost informací týkajících se Vašeho předmětu podnikání (zákon o kybernetické bezpečnosti, zákon o ochraně osobních údajů a další)
dodržování licenčních práv u nainstalovaných SW
fyzická prohlídka objektů
analýza a hodnocení rizik, které jsou součástí auditu souladu
podrobnou zprávu a posouzení plnění legislativních požadavků

Náš tip: Roční opakování auditu souladu bezpečnosti informací je skvělým nástrojem pro pracovníky, kteří danou problematiku ve vaší společnosti zajišťují.

Proč Audit bezpečnosti informací - Compliance Audit?
  • velmi účinný nástroj pro zajištění ochrany informací Vaší organizace
  • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů plynoucích z nedodržování právních požadavků firem
  • eliminace nákladů spojených se vznikem škody
  • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
  • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
  • součást výroční zprávy Vaší organizace
  • konkurenční výhoda Vaší organizace

Konzultace zdarma...