Audit souladu GDPR - Compliance Audit

Stručně

Při návštěvě vaší firmy zjistíme, jaké aktivní i pasivní kroky aplikujete ve vztahu k ochraně osobních údajů. Auditem souladu zmapujeme Vaše procesy ve firmě, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů a na co se v souvislosti s připravovaným obecným nařízením o ochraně osobních údajů připravit. Náš audit souladu Vám ukáže, co budete nutné ve Vaší firmě udělat pro soulad s nařízením GDPR - General Data Protection Regulation.Co je to General Data Protection Regulation? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů přirozeně navazuje na stále platnou směrnici Data Protection Directive 95/46/EC. Nové nařízení reaguje na technologický vývoj, upřesňuje některé termíny, které moderní technologie přináší.

Popis

Návštěva auditora u Vás ve firmě
Ověření zpracování registru činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů ve Vaší firmě
Ověření nastavení správnosti vztahu zpracovatel/správce/subjekt osobních údajů
Ověření správného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Ověření správného nastavení zpracování/správu osobních údajů
Ověření správnosti nastavených postupů ve vztahu k odvolání souhlasu, práva na výmaz, přístupu k osobním údajům, oznamovací povinnosti, přenositelnosti osobních údajů
Ověření funkce pověřence osobních údajů
Ověření plnění povinností správce a zpracovatele

Neberte ochranu osobních údajů na lehkou váhu. Audit souladu je vhodný pro ty, kteří zatím ochranu osobních údajů neřešili vůbec, ale i pro přechod z aktuálně platné legislativy.

Proč Audit souladu GDPR - Compliance Audit?
  • Obdržíte zprávu z auditu od kvalifikovaných auditorů
  • Ve zprávě z auditu získáte informaci o správném plnění nebo získáte případná doporučení od auditora, která je třeba pro soulad s GDPR doplnit
  • Ověření správného zavedení a nastavení nařízení GDPR

Konzultace zdarma...