Stavební dozor průmyslových celků

Stručně

Nabízíme širokou škálu expertů na vámi realizované stavby, kteří zajistí kontrolu kvality prováděných činností vašich dodavatelů na stavbě, kontrolu dokumentace, kontrolu bezpečnosti práce apod.

Popis

Technické supervize stavebních částí při realizaci projektů v různých oblastech:

-NDT & sváření
-BOZP
-Instalace různých strojních a elektrických zařízení.
-Stavebních prací např.: výkopové práce, betonování, uzemnění.
-Dokumentace a výkresů
-Přejímky materiálu a výrobků
-Dohled na činnostmi dodavatelských firem a kvalifikace jejich zaměstnanců provádějící stavební činnosti, nedestruktivní testování,
elektroinstalace apod.

Dodržování norem, příslušných stavebních nařízení a standardů kvality

Proč Stavební dozor průmyslových celků?
  • Pomůžeme Vám:
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zboží
  • Minimalizovat technická rizika při instalaci a předcházet chybám skrze neustálý dohled
  • Zajistit, že veškeré provedené práce budou v souladu s technickou dokumentací a stavebním povolením
  • Dodržovat normy, příslušná stavební nařízení a standardy kvality

Konzultace zdarma...