Ropný průmysl

Můžeme Vám také poskytnout přesná měření ropných a petrochemických produktů ve skladech, nádržích, rafinériích a výrobních podnicích. Tyto údaje zajišťují soulad s regulačními požadavky a umožňujících Vám řídit své zásoby pomocí rychlých průběžných kalkulací. Naši odborné technické posudky poskytují Ujištění o celkové kvalitě (Total Quality Assurance) v celém ropném a plynárenském dodavatelském řetězci - od testování, inspekce a certifikace po poradenství, technické, inženýrské a související služby.

Popis

Ropa a petrochemické produkty (suroviny, benzín, biopaliva, ropné produkty, atd.) - Obchodní kontroly: kontrola a odebírání vzorků při nakládce a / nebo vykládce zboží pro ověření množství a kvality; - Ověření množství paliva v zásobnících ve skladištích ropy a na benzínových stanicích; - Laboratorní testy: kontrola kvality zboží a produktů; - Velmi rychlé kalkulace zboží, včetně denních prozatímních zpráv; - Přehledy zásobníků/ kalkulace; - Měření a kalibrace měřidel; - Služby kalibrace nádrží; - Kontrola ropného nákladu; - Služby související s neporušeností ropovodu;

Přínos

  • Udržování mezinárodního obchodu;
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zboží;
  • Kontrola konečného produktu a surovin a složek;
  • Optimalizace efektivity vašich procesů;

Proč zvolit URS?

  • Více jak 25 let na trhu
  • Rychlá a bezproblémová komunikace
  • Certifikace za velmi příznivé ceny
  • Zázemí a zkušenosti nadnárodní společnosti

Konzultace zdarma...