Ropný průmysl

Stručně

Můžeme Vám také poskytnout přesná měření ropných a petrochemických produktů ve skladech, nádržích, rafinériích a výrobních podnicích. Tyto údaje zajišťují soulad s regulačními požadavky a umožňujících Vám řídit své zásoby pomocí rychlých průběžných kalkulací. Naši odborné technické posudky poskytují Ujištění o celkové kvalitě (Total Quality Assurance) v celém ropném a plynárenském dodavatelském řetězci - od testování, inspekce a certifikace po poradenství, technické, inženýrské a související služby.

Popis

Ropa a petrochemické produkty (suroviny, benzín, biopaliva, ropné produkty, atd.)
- Obchodní kontroly: kontrola a odebírání vzorků při nakládce a / nebo vykládce zboží pro ověření množství a kvality;
- Ověření množství paliva v zásobnících ve skladištích ropy a na benzínových stanicích;
- Laboratorní testy: kontrola kvality zboží a produktů;
- Velmi rychlé kalkulace zboží, včetně denních prozatímních zpráv;
- Přehledy zásobníků/ kalkulace;
- Měření a kalibrace měřidel;
- Služby kalibrace nádrží;
- Kontrola ropného nákladu;
- Služby související s neporušeností ropovodu;

Proč Ropný průmysl?
  • Udržování mezinárodního obchodu;
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zboží;
  • Kontrola konečného produktu a surovin a složek;
  • Optimalizace efektivity vašich procesů;

Konzultace zdarma...