Kontrola před odesláním (nakládka/vykládka)

Stručně

Nabízíme služby kontroly při kontrole před odesláním nakládka / vykládka. Kontrola zboží před odesláním má stanovit a zdokumentovat stav zboží v dané době. Této inspekci se běžně říká dozor nad nakládkou. Cílem je nejen zajistit dopravu přesně toho zboží, které prošlo finální kontrolou, ale zabránit také nevhodné přepravě, která by vedla ke zvýšeným nákladům.

Popis

- Kontroly mezinárodního obchodu;
- Kontrola množství a kvality zboží;
- Kontrola hmotnosti obalu;
- Kontrola váhy;
- Kontrola nakládky / vykládky;
- Odběr vzorků;
- Zapečetění;
- Kontrola označování;
- Dokumentace jakýchkoli škod odhalených v době nakládky/vykládky;
- Fotodokumentace;
- Kontrola teploty;
- Kontrola úklidu skladiště, nádrží, kontejnerů, vozů, vozidel a dalších;
- Přehledy škod
- Kontrola vnějších a vnitřních podmínek manipulace s vozy kontejnery;

Proč Kontrola před odesláním (nakládka/vykládka) ?
  • Pomůže Vám:
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zboží;
  • Zajistit kontrolu kvality a bezpečnosti na všech stupních: kontrola skladišť pro skladování zboží, kontrola úklidu, odebírání vzorků, ověřování váhy a laboratorní testování, nakládka/vykládka vozů, přepravních kontejnerů;
  • Dodržet složité legislativní požadavky: včetně norem a předpisů na národní i mezinárodní úrovni, vztahujících se k výrobě a prodeji zboží;
  • Udržovat mezinárodní obchod;
  • Vizuálně posoudit stav zboží a ověřit jeho „připravenosti k naložení“;
  • Zapečetit zboží pro snížení rizika narušení, krádeže a záměny;
  • Zajistit doručení produktů ve stejném stavu, jaký byl zjištěn v době nakládky a kontrola vykládky obsahuje tytéž kontroly bezpečnosti v souladu s kontrolními dokumenty;

Konzultace zdarma...