Identifikace právních požadavků v oblasti životního prostředí - Compliance

Stručně

Orgány státní správy čím dál více kontrolují, zda podniky dodržují právní předpisy vycházející z legislativy Evropské unie a České republiky v oblasti životního prostředí.Dle dostupných údajů ( ww.cizp.cz) provede česká inspekce životního prostředí u firem přes 16.000 kontrol a uloží více jak 2.000 pokut v celkové částce přesahující 100 milionů Kč.

Popis

identifikace právních požadavků z oblasti životního prostředí, které se týkají podnikání Vaší firmy
fyzická prohlídka pracoviště
revize stávající zpracované dokumentace v souvislosti se zákonným hlášením
identifikace a hodnocení rizik, které je součástí auditu souladu
přehledná zpráva o stavu chování vaší firmy v rámci pravidel společnosti k životnímu prostředí, která jsou dána legislativou

Roční opakování auditu souladu identifikace právních požadavků v oblasti životního prostředí je skvělým nástrojem pro pracovníky, kteří danou problematiku ve vaší společnosti zajišťují.

Proč Identifikace právních požadavků v oblasti životního prostředí - Compliance ?
  • ochrana před pokutami státních dozorových orgánů, které plynou z nedodržování právních požadavků při provozu firem
  • prevence členů statutárního orgánu před trestněprávní odpovědností při vzniku pracovního úrazu
  • ochrana managementu firmy před osobní odpovědností za finanční škody přehledná zpráva o stavu dodržování ochrany zdraví při práci platnou legislativou
  • součást výroční zprávy Vaší organizace

Konzultace zdarma...