Zemědělství

Stručně

Nabízíme plnou šíři služeb inspekce kvality zemědělských komodit. Jakožto spolehlivý externí inspektor zjišťujeme záležitosti u zdroje, než se stanou problémem. Zemědělský a potravinářský průmysl jsou patrně těmi nejdůležitějšími odvětvími na světě. Spotřebitel potřebuje záruku bezpečnosti a vysoké kvality na všech stupních výroby a prodeje.

Popis

- Laboratorní analýza zemědělských produktů;
- Kontrola kvality zboží a produktů;
- Kontrola kvality biomasy, biopaliv, hnojiv;
- Analýza zbytkového obsahu pesticidů, toxinů, těžkých kovů a dalších škodlivých látek;
- Zjišťování přítomnosti GMO;
- Příprava čerstvé zeleniny a ovoce k prodeji a výroba hotových potravinářských výrobků;
- Čistota skladovacích prostor;
- Odběr vzorků;
- Kontrola váhy;

Proč Zemědělství?
  • Pomůže Vám:
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zemědělských a potravinářských výrobků;
  • Kontrola kvality a bezpečnosti na všech stupních: kontrola skladišť pro skladování produktů, kontrola úklidu, odebírání vzorků, ověřování váhy a laboratorní testování;
  • Dodržet složité legislativní požadavky: včetně norem a předpisů na národní i mezinárodní úrovni, vztahujících se k výrobě a prodeji zemědělských a potravinářských produktů;
  • Udržovat mezinárodní obchod;
  • Řádně organizovat skladování, odesílání, balení a distribuci: surovin, složek potravin a potravinových produktů;

Konzultace zdarma...