Státní inspekce

Stručně

Státní inspektoráty - dohoda na národní úrovni, že zboží dovážené do země musí být při nakládání zkontrolováno nezávislou organizací. Použití nebezpečných látek vyžaduje přísná bezpečnostní pravidla, jak během používání, tak při likvidaci.

Popis

- Vojenské situace;
- Nebezpečí teroristických útoků;
- Nebezpečí přenosu virů;
- Přesun zakázaného zboží;
- Identifikace rizik;
- Kontrola množství a kvality produktů a zboží;

Proč Státní inspekce?
  • Potvrzení bezpečnosti produktů při exportu do zahraničí;
  • Udržování mezinárodního obchodu;
  • Omezení rizika sporných otázek;
  • Soulad produktů s doprovodnými listinami;

Konzultace zdarma...