Technické inspekce kvality & expediting

Stručně

Nabízíme nezávislé technické inspekce & expediting, které jsou velmi důležité pro zajištění dodavatelského řetězce minimalizaci rizik v něm. Snižují náklady a případná zpoždění, zlepšují kvalitu a bezpečnost výrobků, které díky nim splňují požadavky zákazníků, místní a mezinárodní normy.

Popis

Technické inspekce:

•Nezávislá inspekce u dodavatele v zastoupení klienta;
•Dohled nad všemi výrobními technologickými procesy jako např.: NDT, svařování, zátěžové testy, funkční testy, tepelné zpracování, nátěry apod.;
•Průběžná kontrola kvality v souladu s plánem kontrol a zkoušek (PKZ) výrobce;
•Kontrola kvality dle mezinárodních či místních norem;
•Kontrola měření a použitých nástrojů výrobce při měření;
•Kontrola kvalifikace pracovníků výrobce provádějící testování;
•Vyhodnocování výsledků testů;
•Kontrola kvality dle mezinárodních či místních norem;
•Kontrola výrobku mající vliv na kvalitu např.: vlastnosti, množství, rozměry, přesnost;
•Kontrola dokumentů, finální dokumentace výrobce;
•Kontrola balení a značení produktu;
•Kontrola při nakládání či vykládání zboží;

Expediting:

•Nezávislý expediting u dodavatele v zastoupení klienta;
•Dohled nad procesy výrobce, aby došlo k ověření kapacitní a organizační úrovně nutné ke splnění kontraktu zákazníka;
•Porovnávání harmonogramu výrobce s aktuálním stavem zakázky;
•Kontrola subdodávek;
•Pravidelná kontrola stavu zakázky a jejího progresu;

Proč Technické inspekce kvality & expediting?
  • Pomůžeme Vám:
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zboží;
  • Minimalizovat rizika během výroby a tím zvýšit její bezpečnost a kvalitu;
  • Zajistit soulad vašich produktů s normami a vámi danými specifikacemi;
  • Dodržet termíny dodání;
  • Dodržet složité legislativní požadavky: včetně norem a předpisů na národní i mezinárodní úrovni, vztahujících se k výrobě a prodeji zboží;
  • Zajistit doručení produktů ve stejném stavu, jaký byl zjištěn v době nakládky a kontrola vykládky obsahuje tytéž kontroly bezpečnosti v souladu s kontrolními dokumenty;

Konzultace zdarma...