O nás

United Registrar of Systems (URS), je členem URS (Holdings) Ltd., která byla založena v roce 1994.

Skupina URS nabízí své služby pod kontrolou mezinárodně uznávaných akreditačních orgánů, jako je UKAS (United Kingdom Accreditaion Service) či DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle), IATF ( International Automotive Tas Force) a dalších národních akreditačních orgánů.

URS působí ve více než 43 zemích po celém světě

 

Naše vize
Jsme odhodláni neustále udržovat naše akreditované služby na nejvyšší možné úrovni, abychom byli schopni podporovat Vaše podnikání a pomohli podpořit důvěryhodnost Vašich firem.

 

Naši lidé
Naše odborné týmy jsou profesionálně vyškolené a mají potřebné zkušenosti, aby dobře porozuměly Vaši firmám ve všech oblastech podnikání a organizacím státní zprávy.

Plně chápeme fungování certifikačních postupů a standardů, jejich význam a přizpůsobení se potřebám současnému rychle se rozvíjejícímu tržnímu prostředí.

Všichni naši auditoři / trenéři a školitelé jsou schopni svědomitě plnit svojí práci, tak aby dobře pochopili všechny procesy jak v soukromém, tak státním sektoru.

Od našeho týmu získáte konkrétní pragmatická doporučení, které vám pomohou dosáhnout cílů požadovaných pro certifikační standardy předepsané mezinárodními normami (ISO), Vašimi vnitřními postupy a požadavky Vašich zákazníků na systémy řízení, produkty, inspekčních kontrol či rozvoj lidských zdrojů.

 

Naši zákazníci
Náš úspěch závisí především na partnerském vztahu s našimi zákazníky. Jsme hrdí na to, že můžeme sloužit našim zákazníkům ať už to jsou malé, střední nebo velké firmy či státní instituce.

Kontakt...