Sledování zásob

Stručně

Služby sledování zásob zahrnují systém, který dokáže sledovat a kontrolovat zboží v celém dodavatelském řetězci, a minimalizovat rizika spojená s obchodováním a transakcemi. Financující strana transakce někdy skutečně vyžaduje velký externí dohled nad komoditami. Sledování zásob zahrnuje ověření pohybu, péče a stavu obchodovaných komodit. Můžeme chránit vaše investice kontrolou stavu zásob.

Popis

- Kontroly skladišť;
- Kontrola zajištění;
- Kontrola množství a kvality zboží;
- Přehledy škod;
- Transparentní zhodnocení stavu zásob účely finančních zpráv, spotřební daně a půjček;
- Soulad s národními i jinými regulačními požadavky;
- Data, která vám pomáhají plánovat a řídit svou správu nákupů a zásob;
- Rychlé kalkulace stavu zásob, včetně denních prozatímních zpráv;
- Kontrola váhy, velikosti, čistoty a rozbory;
- Kontrola balení a označování;
- Zajištění záznamu škod či ztrát;
- Vydání inventarizačního osvědčení na základě ověřených a odsouhlasených čísel;
Tento druh inspekce vyžadují:
- banky;
- úvěrové a leasingové společnosti;
- velké holdingy;
- auditní společnosti;

Proč Sledování zásob?
  • Pomůže Vaší společnosti:
  • Řídit rizika, zvýšit zisky a plnit závazky: díky individuálním či integrovaným řešením pro každou stránku dodavatelského řetězce zboží;
  • Udržovat mezinárodní obchod;
  • Zjistit stav zboží ve skladech;
  • Zajistit, že jsou poškození a ztráty zjištěny co nejrychleji a podniknout kroky k nápravě.
  • vydání osvědčení na základě výsledků inventury;
  • Poskytujeme nezávislé kontroly a záruky, které bankám a finančnímu světu umožní poskytovat obchodujícím lepší půjčky a akreditivy, díky nezávislému ujištění, že obchodované zboží má skutečně kvalitu, kterou strany očekávají, ve stanoveném množství;

Konzultace zdarma...