BREXIT a akreditace UKAS

31-08-18

Evropská spolupráce pro akreditaci (EA) potvrdila, že UKAS může pokračovat v členství v průběhu implementačního období dohodnutého do prosince 2020 (viz níže uvedený dopis předsedy vlády). EA rovněž souhlasila s tím, že bude dále zvažovat změny kritérií členství, aby zajistila, že UKAS bude moci i nadále pokračovat jako členský stát.

Britská vláda potvrdila svůj záměr usilovat o to, aby byl zachován komplexní systém vzájemného uznávání akreditovaného posuzování shody a certifikací systémů a produktů pod akreditací UKAS.


Britská vláda připravuje také obchodní dohody se zeměmi mimo EU, aby byla přijata zásada vzájemného uznávání akreditovaného posuzování shody pod akreditací UKAS.

 

URS také nabízí certifikační služby pod akreditací německého akreditačního orgánu DAkkS.

V našich novinkách budeme informovat a dalším vývoji.

Kontakt...