Publikované materiály

Webové stránky

Webové stránky jsou běžným médiem pro objasnění hlavních služeb nabízených skupinou URS Holdings a jejích přidružených společností "širšímu světu". Jako takové jsou webové stránky čas od času aktualizovány a je vynakládáno maximální úsilí, aby byly webové stránky udržovány jako platné, a aby neobsahovaly chyby či opomenutí.

Nicméně, skupina URS Holdings neakceptuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty obchodů, služeb či za jiné problémy vztahující se k jakýmkoli chybám či opomenutím, které se na těchto webových stránkách nacházejí.

Důležitá poznámka:

Do webových stránek je zabudována služba automatického překladu a jsme si vědomi toho, že nemusí dojít k přesnému překladu z jednoho jazyka do druhého - jestliže má uživatel jakékoli pochybnosti ohledně jejich významu/obsahu, obraťte se prosím na centrálu společnosti URS Holdings na info@urs-holdings.com

Tištěné materiály

V některých případech se vytváří tištěné materiály pro obecný marketing a informování potenciálních uživatelů služeb nabízených skupinou URS Holdings. Stejně tak jako u webových stránek je vynakládáno maximální úsilí, aby materiály neobsahovaly v čase vytištění chyby či opomenutí.

Skupina URS Holdings neakceptuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty obchodů, služeb či za jiné problémy vztahující se k jakýmkoli chybám či opomenutím, které se na těchto materiálech nacházejí.

Obecná komunikace a smlouvy

Skupina URS Holdings se snaží sdělovat všem uživatelům, jaké jsou požadavky pro každou příslušnou fázi vybrané služby nabízené klientům prostřednictvím cenových nabídek, které uvádí podmínky nabízené služby (nabízených služeb) nebo odkazují na další veřejně dostupné informace, jako jsou tyto webové stránky. I když je vynakládáno maximální úsilí, aby bylo zajištěno, aby podmínky uvedené ve zmíněných sděleních neobsahovaly chyby či opomenutí, neakceptuje URS Holdings jakoukoli odpovědnost za jakékoli ztráty obchodů, služeb či za jiné problémy vztahující se k takovým chybám.

Pokud by uživatel/klient považoval takovýto úkon za nezbytný, je možné sdělit veškeré chyby nalezené v našich publikovaných materiálech a diskutovat o nich s místní kanceláří ROS či s centrálou skupiny. Vynaložíme maximální úsilí k odstranění veškerých chyb či nedorozumění.

Kontakt...