ISO 9001 - Systém řízení kvality

Stručně

ISO 9001 snižuje vaší společnosti provozní náklady, zvyšuje produktivitu práce a umožní vám usilovat o velké státní zakázky. Tento mezinárodní podnikový standard je určen pro všechny oblasti podnikání. Obsahuje kritéria pro dokumentaci, implementaci a certifikaci systému řízení kvality. Systém řízení kvality je možné provádět v jakékoli organizaci bez ohledu na velikost firmy, předmětu činnosti a vlastnictví.

Popis

Poslední aktualizace standardu ISO 9001:2015 reflektuje zkušenosti z předchozích verzí a jejím cílem je reagovat na změny prostředí. Tím zajišťuje udržení významu a hodnot pro podniky a jejich klienty, vytváří větší kompatibilitu s ostatními normami systémů řízení a vyšší provázanost na všeobecný systém řízení firmy.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč ISO 9001 - Systém řízení kvality?
  • optimalizuje řízení procesů v organizaci
  • vytváří nové obchodní příležitosti
  • zvětšuje důvěru Vašich zákazníků, jako bezpečného dodavatele služeb a výrobků
  • zvyšuje konkurenceschopnost
  • snižuje náklady a vytváří úspory
  • pomáhá udržet a zlepšovat pozici podniku na trhu

Konzultace zdarma...