ISO 29990 - Certifikace systémů řízení vzdělávacích služeb

Stručně

Standard ISO 29990 systému řízení vzdělávacích sužeb stanoví základní požadavky na řízení kvality v oblasti vzdělávání pro účely certifikace.

Popis

Certifikace dle tohoto standardu zajišťuje, že tvorba vzdělávacích programů či seminářů, jejich pořádání a předávání znalostí a zkušeností v programu vzdělávání, které firma nabízí a provádí, splňuje kvalitativní parametry mezinárodního standardu.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč ISO 29990 - Certifikace systémů řízení vzdělávacích služeb?
  • osvědčení zaměřené na všechny aspekty nabízených vzdělávacích služeb
  • obsahuje a rozšiřuje ustanovení základního standardu pro řízení kvality ISO 9001, včetně principu neustálého zlepšování
  • příznivý vliv na udržení významných zákazníků
  • udržení celkové konkurenceschopnosti

Konzultace zdarma...