ISO 37001 Systém protikorupčního managementu

Stručně

ISO 37001 Systém protikorupčního managementu je řada opatření na pomoc při prevenci, odhalování a řešení korupce. Patří mezi ně proti-korupční politika, jmenování a dohlížení na dodržování předpisů proti korupci, školení, hodnocení rizik, náležitá péče o projekty a obchodní partnery, postupy finančního výkaznictví a postupy pro odhalování případné korupce.

Popis

Standard ISO 37001 je navržen tak, aby pomohl vaší organizaci implementovat systém řízení protikorupčního jednání a zaměřil se na kontrolní mechanismy proti korupci. Pomáhá snižovat riziko korupce a pomůže zúčastněným stranám prokázat, že Vaše organizace zavedla mezinárodně uznávané kontroly v rámci dobré praxe v boji proti korupci.

Standard ISO 37001 může být použit pro jakoukoliv organizací, ať už velkou nebo malou, ať už ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru, a v jakékoli zemi. Je to flexibilní nástroj, který lze upravit podle velikosti a povahy organizace a rizik možné korupce, kterému čelí.

Proč ISO 37001 Systém protikorupčního managementu?
  • Certifikace ISO 37001 vám umožňuje chránit především integritu vaší organizace díky
  • Otevření Vaší organizace k externí kontrole vašich politik a postupů proti korupci
  • Spolupráce se zúčastněnými stranami s cílem sledovat a řídit rizika v celé organizaci a dodavatelském řetězci zaměřené na možnou korupci
  • Zajistit, aby dodavatelé, subdodavatelé a zástupci byli zavázáni k osvědčeným postupům proti korupci
  • Prokázání dodržování národních a mezinárodních protikorupčních nařízeních v rámci působnosti Vaší organizace

Konzultace zdarma...