Zařízení pro spalování plynných paliv CE

Stručně

Spotřebiče spalující plynná paliva používané pro vaření, vytápění, výrobu teplé vody, chlazení, osvětlení nebo mytí a případně s normální teplotou vody nepřesahující 105 gC. Jako plynové spotřebiče jsou také považovány hořáky s nuceným průvanem a topná tělesa, která mají být vybavena takovými hořáky.

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Zařízení pro spalování plynných paliv CE?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...