Výtahy a zdvihací zařízení CE značka

Stručně

Výtah či zdvihací zařízení znamená zařízení obsluhující specifické úrovně, které má kabina či plošina pohybující se podél tuhých vodítek nakloněných pod úhlem větším než 15 ° vůči vodorovné rovině a zařízení je určené k přepravě: osob, osob a zboží, zboží, pokud je zdvihací zařízení přístupné tak, že do něj bez problémů může vstoupit osoba a zdvihací zařízení je vybaveno ovládacími prvky umístěnými uvnitř kabiny nebo mimo na dosah obsluhující osoby.

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Výtahy a zdvihací zařízení CE značka?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...