R&TTE

Stručně

Rádiovým zařízením se rozumí výrobek nebo jeho příslušná součást schopná komunikace prostřednictvím vysílání a / nebo příjmu rádiových vln využívajících spektrum přidělené pozemní / vesmírné radiokomunikaci. Telekomunikačním koncovým zařízením se rozumí produkt umožňující komunikaci nebo její příslušnou součást, která je určena k přímému nebo nepřímému připojení jakýmkoli způsobem k rozhraním veřejných telekomunikačních sítí (tj. K telekomunikačním sítím užívaným zcela nebo částečně pro poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb).

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč R&TTE?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Konzultace zdarma...