Lanové dráhy pro přepravu osob CE

Stručně

Lanovými dráhami určenými k přepravě osob se rozumí zařízení sestávající z několika komponent, které jsou navrženy, vyrobeny, sestaveny a uvedeny do provozu za účelem přepravy osob. Taková zařízení slouží pro přepravu osob v kabinách, které se pohybují prostřednictvím tažného zařízení, přičemž jejich zavěšení a/nebo tažení zajišťují kabely umístěné podél jejich trasy.

Popis

Označení CE je vyžadováno na výrobky, pokud exportujete do skupiny 27 členských států Evropské unie (EU) a třech zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) ve 20 ti skupinách výrobků.

Proč Lanové dráhy pro přepravu osob CE?
  • Značka CE na výrobku je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje základní požadavky příslušných evropských právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Značka CE na výrobku říká státním úředníkům, že výrobek může být legálně uveden na trh ve své zemi.
  • Značka CE na výrobku zajišťuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu ESVO a Evropské unie (celkem 30 zemí).
  • Značka CE na výrobku umožňuje odnětí jiných neshodných výrobků celními orgány a orgány pro kontrolu a dohled z trhu ESVO a Evropské unie.

Kontakt...