Vaše společnost nehospodaří s energiemi správně!

30-05-17

Spotřeba energií v budovách, výrobních halách a firemních objektech je obtížně hmatatelnou složkou firemních nákladů. Její optimalizace přinese okamžité úspory, sníží ekologickou stopu vaší společnosti a dovolí lepší využití cash flow.

Majitelé a správci objektů jsou vystaveni tlaku na neustálé snižování provozních nákladů. Nájemníci chtějí platit za spotřebované energie co nejméně, při zachování nezměněného komfortu. Aby mělo energetické hospodářství budovy smysl, musí se na něm podílet všichni zúčastněné subjekty, tedy nájemníci, vlastníci i správci. Většina firem ale nehospodaří s energiemi správně, nemá nastavené standardy pro energetický management budov, a tak zbytečně ztrácí peníze.

Začněte od faktury
Cena elektřiny i plynu se skládá z regulované a neregulované složky. Ačkoliv distributora i regulovanou část změnit nemůžete, třetí, neregulovanou složku, lze ovlivnit změnou dodavatele. Nechte si zpracovat nabídku od některého z dodavatelů, kteří v konkurenčním prostředí dokáží srazit ceny na minimum. Pro nejlepší optimalizaci vycházejte z ročních faktur alespoň za poslední 3 poslední roky.

Lidský faktor má na spotřebu největší vliv
Některé úspory nevyžadují prakticky žádné nebo jen minimální investice. Stačí proškolit vaše klíčové zaměstnance, jak se správně chovat ve vztahu k energiím.
V topné sezoně je důležité vytápět při zavřených oknech a větrat pouze nárazově. Pokud se nespoléháte na vzduchotechniku, otevřete okna dokořán na 5 minut každou hodinu. Naakumulované teplo nestihne uniknout ze stěn a nábytku. Pokud jsou okna otevřena na „ventilačku“ po celý den, vytváří se komínový efekt a všechno teplo uniká okny pryč.
Radiátory vybavte termostatickými hlavicemi, které lze ovládat na dálku. Čím více omezíte lidský faktor při regulaci vytápění, tím lépe bude soustava fungovat. Pokud si jedna část kanceláří přetápí a druhá má termostatické hlavice stažené na minimum, teplo neobíhá v prostoru rovnoměrně a hlavní termostat neudrží v objektu stabilní teplotu.
V létě funguje klimatizace správně jen tehdy, pokud jsou všechna okna uzavřená. Teplý vzduch zvenčí snižuje účinek klimatizačních jednotek. Vysvětlete zaměstnancům, jak klimatizaci správně používat. Místnosti klimatizujte rovnoměrně a bez extrémních rozdílů teplot.
Společné prostory, schodiště a chodby vybavte pohybovými čidly, která zapnou osvětlení jen na nezbytně dlouhou dobu. Osvětlení nahraďte dnes již cenově dostupnými LED žárovkami.

Konstrukční úpravy budovy a chytré měření
U starých budov uniká nejvíce tepla nezateplenou střechou, stěnami a starými okny. Odhalit místo největších tepelných ztrát pomůže technik s termokamerou, který vám zpracuje dokumentaci a návrh opatření, jak tepelné ztráty minimalizovat. Pozor, tepelné ztráty je nejlepší zjišťovat v zimě, kdy je dostatečný rozdíl teplot mezi vnějškem a vnitřkem budovy. Zateplení pláště budovy nebo výměnu oken je nejlepší provádět v létě. Myslete na to s dostatečným předstihem.

Chytré měření eliminuje lidskou chybu při odečtu měřidel. Všechny údaje o spotřebě máte k dispozici online, takže můžete v reálném čase analyzovat, jakou má vaše budova aktuálně spotřebu. Pomocí inteligentních měřidel elektřiny, plynu, ale i vody, snadno zjistíte průběhy odběrových špiček. Jejich nedodržování bývá totiž penalizováno ze strany distributora.
 
Energetický management dle standardu ISO 50001
Zlepšit nakládání s energiemi můžete systémově, zavedením normy ISO 50001 EN 16001. Celosvětově uznávaný certifikát vaší firmě přinese úspory energií, snížení nákladů a doporučí vhodné využití obnovitelných zdrojů. Zvyšuje také důvěru vaší společnosti v očích veřejnosti a státních kontrolních orgánů. Rádi vám poradíme, jak certifikát ISO 50001 zavést i ve vaší společnosti. Ušetříte peníze a snížíte ekologickou stopu vašeho podnikání.

Kontakt...