ISO/TS 29001 - Systém řízení kvality v oblasti těžby a zpracování ropy, pet

Stručně

Mezinárodní standard ISO / TS 29001 rozšiřuje systém řízení kvality dle ISO 9001 o technické specifikace pro oblast výroby ropného a plynárenského průmyslu.

Popis

Použití v rámci celého oborového dodavatelského řetězce, do kterého spadá materiál a zařízení dle použití (proti proudu a po proudu), poskytovatelé služeb pro ropný a plynárenský průmysl, zákazníci, materiál a služby k zajištění standardů v rámci sektoru o všech velikostech.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč ISO/TS 29001 - Systém řízení kvality v oblasti těžby a zpracování ropy, pet?
  • umožňuje spolupracovat s organizacemi ropy a zemního plynu a dodavatelského řetězce, kde je standard vyžadován
  • zlepšení výkonu, který je měřitelný - méně odpadu, snížení nákladů a zlepšení produktů a služeb
  • pomůže zlepšit strukturu organizace pro vnitřní rozvoj a neustálé zlepšování
  • zajistí soulad s jinými standardy pro petrochemický průmysl, ropu nebo zemní plyn

Konzultace zdarma...