ISO 50001 - Certifikace systému řízení pro hospodaření s energií

Stručně

Standard ISO 50001 je určen pro všechny typy a velikosti organizací, které hospodaří s energiemi, tedy nejen pro výrobní společnosti, ale i poskytovatele služeb.

Popis

Optimalizace výrobních procesů a provozu budov má významný podíl na úsporách energie. Standard ISO 50001, který bývá také označován EN 16001, je důležitý pro snižování energetické náročnosti provozu společnosti.

Certifikovaná firma se může na svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč ISO 50001 - Certifikace systému řízení pro hospodaření s energií?
  • spoří energii a tedy finanční prostředky
  • zvyšuje důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů
  • zajišťuje splnění legislativních požadavků
  • zamezuje finanční ztrátě v podobě pokut

Konzultace zdarma...