ISO 45001 - Certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

Stručně

Certifikace tohoto standardu je určena pro všechny oblasti podnikání.

Popis

Mezinárodní standard ISO 45001 se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.Výsledkem certifikace je optimální nastavení systému BOZP, pravidel pro prevenci úrazů a jasná odpovědnost pracovníků v oblasti BOZP.Certifikát ISO 45001 je určen pro všechny obory podnikání.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS Certifikace.

Proč ISO 45001 - Certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví?
  • zlepšuje řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
  • zajišťuje plnění všech zákonných požadavků
  • kontroluje systém ochrany zdraví
  • působí preventivně proti nehodám a nahodilým událostem
  • snižuje náklady spojené s úrazy
  • vytváří status odpovědné firmy

Konzultace zdarma...