ISO 39001 - Systém řízení bezpečnosti silničního provozu

Stručně

Certifikace ISO 39001 je určena nejen pro státní samosprávu, pro veřejné či soukromé organizace všech typů a velikostí, ale i jednotlivé účastníky silničního provozu. Tento standard je také zajímavý pro organizace, které spravují silniční sítě ve městech.

Popis

Systém řízení podle ISO 39001 umožňuje organizacím zajistit bezpečnost silničního provozu s cílem snížení a eliminace rizik ublížení na zdraví a vážných zranění v souvislosti se silničními dopravními nehodami.

Certifikovaná firma se může na svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč ISO 39001 - Systém řízení bezpečnosti silničního provozu?
  • tento standard je praktický nástroj pro vlády, provozovatele vozového parku a všechny organizace na celém světě, které chtějí snížit úmrtí a vážná zranění v důsledku dopravních nehod
  • bezpečnost silničního provozu může pomoci zachránit tisíce životů
  • standard stanoví harmonizované požadavky založené na požadavcích v každé zemi
  • vytvoří povědomí o řízení a požadavcích na vozidla
  • zvyšuje důvěru veřejnosti, průmyslu a ve veřejném sektoru

Konzultace zdarma...