ISO 31000 - Risk Management

Stručně

Efektivní řízení rizik je nezbytné pro přežití a udržení každé firmy. ISO 31000 je mezinárodní standard, který poskytuje návod jak rozvíjet, provádět a neustále zlepšovat proces řízení rizik ve všech činnostech organizace.

Popis

SO 31000 je použitelná na všechny typy rizik, za všech okolností, vztahující se k celé firmě, na všech úrovních a ve všech oborech podnikání.Výhody komplexního řešení od URS
Všechny služby a certifikáty od URS jsou mezinárodně uznávány a certifikáty platné po celém světě.- URS Vám dodá certifikaci s mezinárodně uznávanou akreditační značkou např.: UKAS, DAkkS
- odborníci URS mají zkušenosti ze zahraničí a pragmatický přístup
- URS nabízí široké portfolio akreditovaných standardů, tím náš zákazník nepocítí žádné omezení
- URS měří ISZ - indexem spokojenosti zákazníka, protože nás zajímá jeho spokojenost

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč ISO 31000 - Risk Management?
  • zvýšení pravděpodobnosti dosažení firemních cílů
  • zlepšení identifikace hrozeb
  • proaktivní řízení rizik na všech úrovních firmy a ve všech jejích činnostech
  • předcházení hrozbám z finančních ztrát
  • zvýšení důvěryhodnosti firmy

Konzultace zdarma...