ISO 22716 - Certifikace správné výrobní praxe v kosmetice

Stručně

Certifikace standard ISO 22716 prokazuje dodržování kvality a bezpečnosti (zdravotní nezávadnost) při výrobě kosmetických výrobků.

Popis

Standard ISO 22716 stanovuje požadavky na správnou výrobní praxi v oblasti kosmetického průmyslu, která zajišťuje bezpečnost užití takových kosmetických výrobků pro spotřebitele.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč ISO 22716 - Certifikace správné výrobní praxe v kosmetice?
  • zvýšeni efektivity řízení kvality výroby včetně principů neustálého zlepšování
  • garanci kvalitního a bezpečného užití pro spotřebitele
  • osvědčení o plnění legislativních požadavků
  • příznivý vliv na získávání a udržení spotřebitelů
  • udržení celkové konkurenceschopnosti

Konzultace zdarma...