ISO 22301 - Certifikace řízení kontinuity činností organizace

Stručně

Certifikace tohoto standardu je určena pro všechny oblasti podnikání.

Popis

Certifikace standardu dle ISO 22301 (dříve BS 25999) se zabývá řízením kontinuity činností, tedy kontroluje strategie, provoz společnosti a jeho nastavení.Sleduje, zda je fungování firmy zajištěno tak, aby nedošlo k narušení její činnosti.Cílem je prevence krizových situací, která ochrání společnost proti nemožnosti firmy vykonávat svoji činnost.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč ISO 22301 - Certifikace řízení kontinuity činností organizace?
  • zajišťuje kontinuitu poskytovaných produktů a služeb a omezuje dopady krizových událostí a havárií
  • zvyšuje důvěryhodnost organizace pro partnery a zákazníky
  • zajišťuje soulad s legislativou, regulátory a zákazníky
  • přináší finanční úspory u pojištění

Konzultace zdarma...