ISO 22000 - Certifikace systému řízení bezpečnosti potravin

Stručně

Certifikace ISO 22000 systému řízení bezpečnosti potravin je použitelná pro všechny typy organizací, bez ohledu na velikost, působících v oblasti celého potravinového řetězce od farem, prvovýrobců, výrobců potravin, provozovatelů dopravy, skladování, průmyslu, výrobců zařízení, balení, čistících prostředků, přísad do všech složek souvisejících s jídlem.

Popis

Bezpečnost potravin ISO 22000 je standard, který pomáhá řídit rizika v potravinářském průmyslu, aby byla zajištěna bezpečnost potravin pro lidskou potřebu.Tento standard pro bezpečnost potravin byl vyvinut odborníky z potravinářského průmyslu, specializovaných organizací a ve spolupráci s Komisí Codex, OSN (FAO) a WHO.Standard FSMS ISO 22000 rozšiřuje výhody systému řízení přístupu ISO 9001 systém řízení jakosti s Analýzy rizik a kritických Controls - HACCP a plány pro zajištění bezpečných potravin.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč ISO 22000 - Certifikace systému řízení bezpečnosti potravin?
  • komplexně a účinně kontroluje rizika zdravotní nezávadnosti potravin
  • minimalizuje možnost výskytu nekvalitních a zdravotně závadných potravin
  • zvyšuje bezpečnost potravin v celém řetězci podnikání s potravinami
  • kontroluje bezpečnost potravin nezávislou třetí stranou
  • zvyšuje důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů

Konzultace zdarma...