ISO 10002 - Certifikace systému řízení vyřizování reklamací a stížností

Stručně

Certifikace dle standardu ISO 10002 poskytuje návod na proces vyřizování reklamací a stížností, který zahrnuje plánování, návrh a celkový proces vyřizování reklamací a stížností v rámci celé organizace.

Popis

Manipulační proces stížnosti je vhodný pro použití jako jeden z procesů celkového systému řízení kvality.Standard ISO 10002 je relevantní pro každou organizaci, která chce překročit očekávání zákazníků, základním předpokladem pro podniky všech typů a velikostí, ať už v soukromé, veřejné nebo neziskové správě a bez ohledu na velikost, povahu činnosti. Nemocnice, zdravotní péče, obchodní, výrobní, servisní společnosti.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo URS certifikace.

Proč ISO 10002 - Certifikace systému řízení vyřizování reklamací a stížností?
  • schopnost udržet si loajalitu zákazníků
  • konzistentní proces zvládnout zákazníky a jejich reklamace a stížnosti
  • je základem pro neustálé zlepšování

Konzultace zdarma...