Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR

Vyprodáno!
Všeobecné informace

Místo: Praha
Rybná 678/9 110 00 Staré Město Praha 1


Registrace: 8:30
Výuka: 9:00-14:00

Cena: 2 900 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení a studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Dostupné termíny
Máte-li zájem pořádat kurz v prostorách Vaší firmy, využijte kontaktního formuláře, obratem Vám pošleme cenovou nabídku. Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Rezervace
Popis

Program školení:
- seznámení se základními požadavky GDPR (základní pojmy, co přináší nového, zásady zpracování, pokuty);
- kde při zajišťování BOZP a PO dochází k zpracování osobních údajů, ke kterým druhům údajů a za jakým účelem;
- jaká je míra nebezpečí pro subjekt údajů při zpracování osobních údajů při zajišťování BOZP a PO;
- požadavky na ochranu osobních údajů,
- uvedení praktických příkladů jejich řešení;
- jak zajistit ochranu osobních údajů při zajišťování BOZP a PO, jejichž zpracování není vyžadováno právním předpisem;
- ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO formou outsourcingu;
- jak dlouho uchovávat jednotlivé dokumenty BOZP a PO

Lektor
  • Tomáš Neugebauer
  • vystudoval BOZP na střední škole
  • je Osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle 309/2007 Sb.
  • Manažerem BOZP dle Národní soustavy kvalifikací
  • má pětadvacetiletou nepřetržitou praxi nejprve jako řadový "bezpečák", později jako vedoucí Útvaru BOZP a PO
  • má šestadvacetiletou praxi v požární ochraně
  • významná je též jeho rozsáhlá publikační a lektorská činnost.
  • je autorem e-learningových projektů, které Evropská agentura pro BOZP v Bilbao ocenila titulem "Doporučený příklad"
  • v roce 2012 získal ocenění "Profesionál BOZP" (je držitelem dvou evropských a dvou národních ocenění). výsledky své práce prezentuje na mezinárodních konferencích.

Kontakt...