SA 8000 - Společenská odpovědnost

Stručně

Certifikace dle SA 8000 mezinárodní normy je ověření koncepce sociální odpovědnosti v organizaci. Je to ověření způsobů, jak organizace dosahuje udržitelného rozvoje, se zapojením všech zúčastněných stran, formulování a provádění sociálně odpovědné politiky a postupů v rámci celé organizace.

Popis

Norma SA 8000 také stanovuje požadavky na ochranu zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, etických obchodních praktik a zásad za účelem dosažení udržitelného rozvoje.Certifikace SA 8000 norma je použitelná pro všechny typy organizací bez ohledu na velikost a povahu.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč SA 8000 - Společenská odpovědnost?
  • zlepšení vnímání investorů, vlastníků, sponzorů a finančníků
  • zlepšení pověsti organizace směrem ke státním úřadům (státním zakázkám), k médiím, dodavatelům, zákazníkům a trhu obecně
  • zlepšení morálky, motivace a odhodlání a produktivity zaměstnanců
  • příznivý na udržení významných zákazníků
  • udržení celkové konkurenceschopnosti

Konzultace zdarma...