ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků - správné klinické p

Stručně

Certifikace ISO 14155 se vztahuje k provádění správné klinické praxe pro navrhování, zaznamenávání a hlášení klinických zkoušek prováděných na lidech.

Popis

ISO 14155 specifikuje všeobecné požadavky, které mají chránit práva a bezpečnost lidí tak, aby byl zajištěn vědecký průběh klinického hodnocení a důvěryhodnost výsledků.Účelem tohoto standardu je definovat odpovědnosti zadavatele a hlavního výzkumného pracovníka, pomoc sponzorů, práci etické komise, regulační orgány a jiné subjekty zapojené do posuzování shody zdravotnických prostředků.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků - správné klinické p?
  • ochránit lidí
  • ujištění o spolehlivosti chování v průběhu klinických zkoušek
  • provádění správné klinické praxe
  • osvědčení o spolehlivosti klinických studií, monitorovacích zpráv, provádění monitorování, správnost provádění průzkumu a výzkumu, výkon etické komise, zapojení regulačních orgánů a subjektů do posuzování shody zdravotnického prostředku

Konzultace zdarma...