ISO 11011 - Certifikace Spotřeby stlačeného vzduchu

Stručně

Certifikace standardu ISO 11011 prokazuje splnění požadavků na zajištění energetických úspor v oblasti stlačeného vzduchu.

Popis

Stlačený vzduch je používán téměř ve všech provozních a výrobních firmách a je "srdcem" výrobních závodů (výroba je na dodávkách SV bezprostředně a výhradně závislá).Stlačený vzduch tedy pneumatická energie je nejdražší formou energie.

Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat loga URS Certifikace.

Proč ISO 11011 - Certifikace Spotřeby stlačeného vzduchu?
  • součást snížení výdajů na energie
  • součást programu "energetické účinnosti"
  • ISO 11011 přesné posouzení úspor stlačeného vzduchu
  • příznivý vliv na získávání a udržení spotřebitelů
  • udržení celkové konkurenceschopnosti

Konzultace zdarma...