Státní správa a její úřady

Úřady státní správy zajišťují mnoho činností, které vyžadují velké úsilí, aby jejich chod byl bezproblémový.

Toho lze dosáhnout pomocí zajištění Spolehlivé provozní bezpečnosti, která zahrnuje - identifikaci právních požadavků (legislativní audit - Due Dilligence), certifikaci systémů řízení dle ISO standardů, školení a certifikaci osob, výrobků, revizi a inspekci technických zařízení a analýzu rizik pro zajištění správného pojištění.

URS Vám pomůže s řízením bezpečného chodu firmy:

  • identifikací právních požadavků pro Vaší činnost – např. bezpečnost práce, požární ochrana, bezpečnost informací
  • zajištění chodu v souladu s právními požadavky v oblastech životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany, bezpečnosti informací
  • díky certifikaci systémů řízení lze ověřit plnění požadavků mezinárodních standardů ISO a získat tak mezinárodně uznávaný certifikát
  • URS může pomoci při kontrolách přejímky zboží či jiných kontrolách kvality

Výhody komplexního řešení od nás

Všechny služby a certifikáty od URS jsou mezinárodně uznávány a certifikáty platné po celém světě.

  • URS Vám dodá certifikaci s mezinárodně uznávanou akreditační značkou např.: UKAS, DAkkS
  • odborníci URS mají zkušenosti ze zahraničí a pragmatický přístup
  • URS nabízí široké portfolio akreditovaných standardů, tím náš zákazník nepocítí žádné omezení
  • URS měří ISZ – indexem spokojenosti zákazníka, protože nás zajímá jeho spokojenost
Rychlý kontakt

Legislativa
Každá společnost musí prokázat, že plní legislativní požadavky týkající se jejího podnikání, a že drží krok v rámci aktualizací či změn v legislativě.

Audit Souladu BOZP
Informace
Audit Souladu v oblasti OŽP
Informace
Audit bezpečnosti informací
Informace
SEDEX - Etický a sociální audit
Informace

ISO Certifikace
S použitím mezinárodních akreditačních značek např.: UKAS, DAkkS zvýšíte svojí prestiž.

ISO 9001

Certifikace systému řízení kvality

Informace
OHSAS 18001

Certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Informace
ISO 27001

Certifikace systému řízení bezpečnosti informací

Informace
ISO 14001

Certifikace systému environmentálního managementu

Informace
ISO 50001

Certifikace systému řízení pro hospodaření s energií

Informace
ISO 22301

Certifikace řízení kontinuity činností organizace

Informace
ISO 39001

Systém řízení bezpečnosti silničního provozu

Informace
ISO 10002

Certifikace systému řízení vyřizování reklamací a stížností

Informace
ISO 26000

Společenská odpovědnost

Informace
ISO 28000

Systém řízení bezpečnosti pro dodavatelský řetězec

Informace
ISO 31000

Risk Management

Informace
Další produkty

Certifikace osob
Lidé po celou dobu provozu firmy, musí mít odpovídající kvalifikaci pro jejich práci.

Certifikace - Manažer BOZP Bezpečnosti a ochrany...
Informace
Certifikace - Technik BOZP Bezpečnosti a ochrany...
Informace

Inspekce a revize
Zajistěte svůj bezproblémový chod plnění legislativních požadavků a předejděte finančním ztrátám.

PBZ revize
Informace
Tlakové nádoby
Informace
Plynová zařízení
Informace
Elektrická zařízení
Informace
Kontrola kvality
Informace
Zdvihací zařízení
Informace
Ostatní zařízení
Informace
Stlačený vzduch
Informace
Další produkty

Pojištění
Správné zajištění rizik pro jejich pojištění zmírňuje dopad případných finančních ztrát z důvodů špatné identifikace rizik a jejich hodnocení. To platí jak pro firmy, tak pro pojišťovny.

Analýza rizik pro pojištění
Informace

Reference

Statutární město Plzeň

Městský obvod Plzeň 3

Městská část Praha 18

Karlovarský kraj

Státní veterinární správa

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.