Nemocnice, výrobci zdravotních pomůcek, laboratoře a lékařská zařízení

Kromě vysoké lékařské odbornosti a odbornosti zdravotnického personálu vyžaduje zdravotnické zařízení velké úsilí pro jeho bezproblémový chod zajištěním podpůrných (legislativou striktně požadovaných) činností.

Spolehlivá provozní bezpečnost/bezproblémový chod lze dosáhnout pomocí identifikace právních požadavků (legislativní audit - Due Dilligence), certifikace systémů řízení dle ISO standardů, školení a certifikace osob, prověření výrobků, revizí a inspekcí technických zařízení a analýzy rizik pro zajištění správného pojištění.

Certifikace a inspekce ve zdravotnictví

URS přispívá v oblasti zdravotnictví svými službami, které nabízí v koncepci spolehlivé provozní bezpečnosti – bezproblémového chodu a to je hlavně:

  • předcházení finančních ztrát z nedodržování postupů pracovníky
  • prověření souladu s legislativními předpisy a vyloučení případných sankcí ze strany státní správy
  • certifikace, jako konkurenční výhoda a zvýšení důvěryhodnosti
  • díky certifikaci navíc zvýhodnění při platbách zdravotních pojišťoven

Výhody komplexního řešení od nás

Všechny služby a certifikáty od URS jsou mezinárodně uznávány a certifikáty platné po celém světě.

  • službami URS získáváte mezinárodně uznávanou akreditační značkou například UKAS, DAkkS
  • základna odborných auditorů a inspektorů se zkušenostmi ze zahraničí
  • všechny služby s pragmatickým přístup
  • výhoda nadnárodních kanceláří a výměna zkušeností, které přenášíme k zákazníkům
  • měřítkem našeho úspěchu je spokojenost zákazníka, kterou neustále měříme
Rychlý kontakt

Legislativa
Každá společnost musí prokázat, že plní legislativní požadavky týkající se jejího podnikání, a že drží krok v rámci aktualizací či změn v legislativě.

Audit Souladu BOZP
Informace
Audit Souladu v oblasti OŽP
Informace
Audit bezpečnosti informací
Informace
SEDEX - Etický a sociální audit
Informace

ISO Certifikace
S použitím mezinárodních akreditačních značek např.: UKAS, DAkkS zvýšíte svojí prestiž.

ISO 9001

Certifikace systému řízení kvality

Informace
OHSAS 18001

Certifikace systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Informace
ISO 27001

Certifikace systému řízení bezpečnosti informací

Informace
ISO 13485

Certifikace systému řízení kvality zdravotnických prostředků

Informace
ISO 14001

Certifikace systému environmentálního managementu

Informace
ISO 50001

Certifikace systému řízení pro hospodaření s energií

Informace
ISO 22301

Certifikace řízení kontinuity činností organizace

Informace
ISO 10002

Certifikace systému řízení vyřizování reklamací a stížností

Informace
ISO 26000

Společenská odpovědnost

Informace
ISO 14155

Klinické zkoušky zdravotnických prostředků - správné klinické praxe

Informace
ISO 28000

Systém řízení bezpečnosti pro dodavatelský řetězec

Informace
ISO 31000

Risk Management

Informace
Další produkty

Certifikace osob
Lidé po celou dobu provozu firmy, musí mít odpovídající kvalifikaci pro jejich práci.

Certifikace - Manažer BOZP Bezpečnosti a ochrany...
Informace
Certifikace - Technik BOZP Bezpečnosti a ochrany...
Informace

Inspekce a revize
Zajistěte svůj bezproblémový chod plnění legislativních požadavků a předejděte finančním ztrátám.

PBZ revize
Informace
Tlakové nádoby
Informace
Plynová zařízení
Informace
Kontrola kvality
Informace
Elektrická zařízení
Informace
Zdvihací zařízení
Informace
Ostatní zařízení
Informace
Stlačený vzduch
Informace
Další produkty

Pojištění
Správné zajištění rizik pro jejich pojištění zmírňuje dopad případných finančních ztrát z důvodů špatné identifikace rizik a jejich hodnocení. To platí jak pro firmy, tak pro pojišťovny.

Analýza rizik pro pojištění
Informace

Reference

Bioveta

Pavel Zmrzlý, ředitel sekce

Nemocnice Hořovice

FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Nemocnice Boskovice

Mgr. Olga Fialová

United Registrar of Systems Czech s.r.o.
PSN House, Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
Česká republika
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Naše stránky využívají cookies. Seznam cookies a jejich vymazání lze provést v nastavení prohlížeče. Souhlasím, zavřít upozornění.